11 Haziran 2006

Sosyal Mesaj

Terakkiyat ve asayiş;

Mesailerin tanzimine,
Mabeynlerdeki emniyetin te'sisine,
Teavün düsturunun teshiline
, muhtaçtır.

Bu ihtiyaçlar, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva ve salabet-i diniye ile olur.
Yorum Gönder