13 Haziran 2006

Amin

"Fânîlere olan aşklar da fânîdir. Elde edilince gücünü kaybeder. Bâkîye olan muhabbet, vuslata yaklaştıkça ziyadeleşir, harâreti artar."

Ya Rab! Sen sevdiğin için sevdim sevdiklerimi...Sen sevdirdiğin için sevdim herşeyi ve herkesi...Sevgi, aşk "SEN" olduğun için, sevgiye aşka muhabbetim...Yanlış sevgilere dalıp SENİ unutturma yarabbi!...
(Hayal) (İzinsiz iktibas için özür dilerim. A.K.)
Yorum Gönder