12 Ocak 2006

NAT

"Uğrarsa yolun bâd-ı sabâ ger Harameyn’e
Ta’zîmimi arz eyle Rasûlu’s-sakaleyn’e"
Laedrî
"Yusuf’u görenler bıçakla ellerini kestiler,
eğer onlar benim efendimi görselerdi
değil ellerini kesmek bıçağı kalplerine saplarlardı."
Hz. Aişe
Yorum Gönder